Verkkosivukehitys

Verkkosivukehitys.

Verkkosivut ovat yrityksen brändin ja viestinnän ydin. Hyvät verkkosivut ovat yksi parhaimmista markkinointivälineistä ja siksi niiden kehitystyöhön investoiminen kannattaa. Kotisivujen tekeminen on tehty nykypäivänä äärimmäisen helpoksi. Lukuisat eri sisällönhallintaohjelmat tarjoavat valmiita pohjia omien kotisivujen luomista varten, eikä pohjien muokkaaminen oman näköiseksikään ole kovin haastavaa. Mutta minkälaiset hyvät verkkosivut todellisuudessa on? Kuinka paljon asiantuntijuutta tai huolellista perehtymistä tarvitaan, jotta kotisivuista onnistutaan luomaan loppukäyttäjää parhaiten palveleva ja uusia asiakkaita tavoittava sivusto? Tällä sivulla pääset tutustumaan verkkosivukehitykseen ja saat tietoa TopBornin tarjoamista verkkosivukehityksen palveluista.

Ammattitaitoista verkkosivukehitystä.

Onko sinulla jo verkkosivut, mutta haluat tehdä niistä paremmat ja näkyvämmät? Kaipaatko kokonaan uusia verkkosivuja tai kenties laajempaa uudistusta brändisi ilmeeseen? Tehtävämme on auttaa yritystäsi etenemään tämänhetkisestä tilanteesta aina asettamaanne tavoitteeseen asti. Rakennamme yrityksesi näköiset verkkosivut ja luomme sisällön, joka kuulostaa teiltä. Mutta siihen tarvitsemme apuasi. Haluamme oppia tuntemaan sinut, yrityksesi ja visiosi, jotta voimme kehittää sisältösuunnitelman, joka tuottaa teille suurimman mahdollisen hyödyn.

Mainostoimisto kolmio

Sisältö.

Huomioi nämä verkkosivua rakentaessasi.

Verkkosivuja rakentaessa tulee miettiä, millä hakusanoilla haluat sivustosi löytyvän ja mitä viestiä haluat sivustosi sisällön korostavan. Kun nämä ovat selkeät, on hahmoteltava, miten sivuston sisältö rakennetaan niin, että se palvelee valittuja hakusanoja tai -lauseita sekä tarjoaa relevanttia ja ajankohtaista tietoa kävijöille. Etusivun sisältö on kaikista tärkein, mutta kaikkia haluttuja hakusanoja ei kuitenkaan voi ympätä yhdelle sivulle, yhteen tekstiin. Sivustolle tulee rakentaa tarpeiden mukaan tiettyihin hakulauseisiin keskittyviä alasivuja, joiden otsikko, teksti ja metakuvaus palvelevat vain ja ainoastaan tätä hakusanaa. Näin ollen myöskään saman sisällön kopioiminen usealle sivulle pienillä muutoksilla ei ole oikea ratkaisu lisätä sisältöä. Google tunnistaa uniikin sisällön ja rankaisee duplikaattisisällöstä, joten sisältösivujen kaikki tekstit tulee kirjoittaa niin, että ne ovat otsikosta ja aiheesta yksityiskohtaisesti kertovia.

Verkkosivun navigaatio ja sisäiset linkitykset.

Verkkosivun tehtävänä on aina toteuttaa yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet: antaa kävijöille tietoa yrityksen toiminnasta ja palveluista sekä sitouttaa kävijät joko ottamaan yhteyttä tai jopa ostamaan tuote tai palvelu verkkosivulta. Yllä olemme puhuneet paljon verkkosivun sisällön tärkeydestä, mutta äärimmäisen tärkeää on myös tarjota kävijälle hyvä käyttäjäkokemus, jonka osalta verkkosivun navigointi nousee suureen rooliin. Huolellisesti suunniteltu navigointi ja linkitykset ohjaavat käyttäjän halutun sisällön pariin. Ja tuskin tässä vaiheessa yllättää enää sekään, että Google antaa näkyvyyden kannalta laatupisteitä teknisesti hyvin toteutetusta sivusta. Käyttäjäkokemuskin siis vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen.

Hyvän navigoinnin avulla osoitetaan sivuston tärkeimmät sivut paitsi sivustolla vierailevalle käyttäjälle, myös Googlelle. Etusivu on verkkosivun tärkein sisältösivu ja sen jälkeen tärkeimmät sivut tulee olla helposti etusivulta löydettävissä. Tämä auttaa käyttäjiä etenemään verkkosivulla sekä kertoo Googlelle, että kyseessä on oleellista sisältöä. Sivuston navigoinnissa tuleekin huomioida juuri hakusanat, joilla halutaan näkyä Googlessa. Parhaillaan tämä toteutuu pyramidimaisen rakenteen avulla: etusivu on kaiken huippu, jonka alla on tärkeimmät kategoriat, joiden alla voi olla kategorioihin liittyviä alasivuja. Sivuston rakennetta suunnitellessa on hyvä pitää mielessä, että alasivut pysyisivät korkeintaan kolmen klikkauksen päässä etusivusta.

Tässä vaiheessa tiedetään, että alasivuille tulee tuottaa sisältöä, joka palvelee alasivun otsikkoa eli hakusanaa. On myös tärkeä ottaa huomioon, että etusivun sisältö on kohdistettu tärkeimmälle hakusanalle ja jokainen alasivu kohdistetaan otsikkoa, tekstiä ja metakuvausta myöten omalle hakusanalleen.

Linkitä verkkosivun sisältöä alasivuille.

Normaalisti verkkosivulla on päänavigaatio eli valikko, jonka avulla kävijä pääsee liikkumaan sivustolla. Tämän lisäksi sivustolla liikkumista voidaan helpottaa sisäisellä linkityksellä. Tekstinsisäiset linkit ovat tekstisisällössä olevia linkkejä, joiden avulla voidaan kätevästi ohjata kävijä suoraan tekstistä lisätiedon pariin – eli esimerkiksi toiselle alasivulle. Kun toisiinsa liittyvät alasivut on linkitetty loogisesti toisiinsa, Google tunnistaa sivuston sisällön ja rakenteen paremmin. Tämä auttaa verkkosivua nousemaan Googlen hakutuloksissa yritykselle tärkeillä hakusanoilla.

Muista mobiilikäyttäjät!

Hyvin rakennetun navigoinnin ydin on, että sen tulee toimia mutkattomasti eri laitteilla. Valtaosa verkkosivuvierailusta tehdään nykyään älypuhelimella, joten verkkosivun tulee toimia loistavasti myös mobiiliselaimella.

Luo tietoa tarjoava alapalkki eli ”Footer”.

Yksi vielä mainitsematta jäänyt tärkeä elementti verkkosivun rakenteen kannalta on alapalkki eli ”footer”. Alapalkki on verkkosivun alimpana sijaitseva osio, josta löytyy tärkeitä tietoja yrityksestä ja verkkosivusta. Alapalkin sisältöön kannattaa panostaa, sillä se voi hyvin toteutettuna tuoda parannusta verkkosivun käyttäjäkokemukseen ja navigoinnin laatuun. Yleisimmin kävijät turvautuvat alapalkkiin etsiessään yrityksen yhteystietoja tai linkkejä vaikkapa sosiaalisen median kanaviin. Joskus alapalkkia käytetään jopa navigaatiopalkkina tai sitten sinne voidaan linkittää markkinoinnin kannalta ei-niin-oleellisia sivustoja. Joka tapauksessa on tärkeä tarkistaa, että alapalkki on hyödynnetty johdonmukaisesti, se on selkeä ja helposti esillä. Kuten muussakin navigoinnissa, alapalkin linkit ja sisältö tulee määritellä huolellisesti käyttäjien tarpeiden ja verkkosivun tavoitteiden mukaisesti. Alapalkki on hyvin toimivana loistava lisä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Voit linkittää alapalkkiin esimerkiksi seuraavia elementtejä: hyötylinkit (työnhakusivu, tietosuoja, toimitusehdot jne), päävalikko tai sivukartta, sosiaalisen median linkit.

Staattiset sivut jäävät hakukoneissa muiden jalkoihin.

Tässä vaiheessa on onnistuttu luomaan sisällöllisesti ja rakenteellisesti loistavat verkkosivut. Vielä löytyy kuitenkin kompastuskivi: nimittäin sivustoa tulisi päivittää ja kehittää aktiivisesti. Staattinen verkkosivu jättää löydettävyyden Googlessa hyvin heikolle tasolle. Miten verkkosivua sitten kannattaa päivittää ja kehittää? Voit esimerkiksi kirjoittaa verkkosivullesi sivuston hakusanoja ja -lauseita tukevia blogitekstejä tai ajankohtaisia artikkeleita. Vielä syvempi ja teknisempi tapa on kehittää verkkosivun sisältöä sivustolla vierailevien käyttäjien jättämää dataa seuraamalla. Tarkastelemalla potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymistä sivustollasi, saat tietoa siitä, minkälainen sisältö tuottaa tulosta.

Vinkki! Verkkosivulle voidaan luoda esimerkiksi Google Ads -kampanjoita, joiden avulla saat nopeasti tuloksia siitä, minkälaiseen hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa.

Kuinka paljon verkkosivut maksavat?

Kun tilaat kotisivut verkkosivukehitykseen erikoistuneelta yritykseltä, vaikuttaa verkkosivujen hintaan oleellisesti sivuston lähtötilanne sekä se, mitä sivustolle halutaan tehdä: kuinka räätälöidysti sivut rakennetaan, kuinka paljon sivuja verkkosivulla on/verkkosivulle on tarkoitus luoda, tuotetaanko uutta sisältöä vai järjestelläänkö vanha sisältö vain paremmaksi ja näin edelleen. Tyypillisesti verkkosivujen uudistaminen kustantaa noin 8 000 – 20 000 euroa. Annamme mielellämme tarkemman kustannusarvion ilmaisen konsultoinnin yhteydessä!

Hyvät verkkosivut ovat muutakin kuin hyvännäköiset verkkosivut.

Jos verkkosivukehitystä lähdetään tekemään itse, on tärkeä perehtyä siihen, minkälaiset hyvät verkkosivut tänä päivänä ovat. Visuaalinen ilme on ilman muuta tärkeä. Ulkoasun tulee tukea yrityksen tarkoin suunniteltua brändiä ja sen sisällön tulee seurata yrityksen äänensävyä. Näin verkkosivuilla kävijä saa heti selvän kuvan yrityksestä – selkeä ulkoasu on loistava tapa markkinoida yrityksen viestiä ensisilmäyksellä. Harmittavan usein verkkosivukehitys jää kuitenkin vain ulkoasun kehittämiseen. Näyttävä ulkoasu saattaa kätkeä alleen isoja rakenteellisia ja sisällöllisiä ongelmia, jotka vaikuttavat verkkosivun näkyvyyteen. Hyvältä näyttävistä verkkosivuista ei loppukädessä ole hyötyä, jos ne eivät löydy internetin hakukoneista niillä hakusanoilla, joita potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään palvelua tai tuotetta, jota yrityksesi tarjoaa.

Verkkosivujen sisällön tulee palvella kävijöitä.

Kuten yllä on todettu, verkkosivujen hyvä näkyvyys on yksi niiden tärkeimmistä ominaisuuksista. Jotta verkkosivut voivat löytyä Googlen hakutuloksissa ensimmäiseltä sivulta, tulee verkkosivukehityksessä panostaa laadukkaaseen teksti- ja kuvasisältöön, sivuston helppokäyttöisyyteen, rakenteen loogisuuteen, asianmukaisiin metatietoihin sekä tekniseen toteutukseen. Verkkosivujen rakenne, metatiedot ja tekninen toteutus liittyy oleellisesti itse sivuston rakentamiseen, mutta tekstisisältöä jokaisen on helppo miettiä itse: onko sisältö optimoitu hakukoneille sopivaksi ja onko se aidosti sivustolla kävijää palvelevaa? Alta voit tutustua lyhyesti sisällön optimoinnin oleellisimpiin tekijöihin. Haluat valita sivustollasi tarjoamaasi palvelua tai tuotetta palvelevat hakusanat, jotka tulee sisällyttää teksteihin:

Pyydä ilmainen analyysi verkkosivustostasi.

TopBorn – moderni mainostoimistosi tulevaisuudennäkymän kehittämiseen.

Me TopBornilla olemme valinneet panostaa internetmarkkinointiin, sillä tiedämme sen olevan yrityksen yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, markkinointikanava. Tarjoamme verkkosivukehitystä tavoitteena paitsi selkeyttää yrityksen brändiviestintää, myös parantaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneiden hakutuloksissa. Asiantunteva tiimimme on seurannut Googlen kehittymistä jo pitkään, joten meille on rakentunut selkeä kuva siitä, mitä hakukoneet haluavat verkkosivulta näyttääkseen sen hakutulosten kärjessä relevanteilla hakusanoilla. Saat meiltä kaiken, mitä verkkosivujen rakentamiseen tai uudistamiseen tarvitset: hakukoneoptimoinnin, verkkosivukehityksen sekä Google Ads -mainonnan palvelut ylläpitoineen.

Haluatko, että otamme sinuun yhteyttä?

Jätä yhteystietosi alle niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA v3:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.